top of page

Disclaimer
 

Hoewel de inhoud van deze internet-site met zorg is samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig is, kunnen de samenstellers geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid ervan. Dit geldt evenzo voor websites van derden waarvan op deze website een link is geplaatst. Het is mogelijk dat bepaalde informatie na enige tijd is verouderd, of niet meer correct is. Staetenhof Makelaars is daarom niet aansprakelijk voor gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internet-site.
 

Het kan zijn dat derden, mogelijk zonder onze toestemming, gegevens overnemen van deze website en deze gegevens verwerken op andere sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van die gegevens en zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van acitviteiten die worden ondernomen op basis van die gegevens.
 

De gegevens welke worden vermeld zijn zo zorgvuldig als mogelijk samengesteld. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Worden er ondanks de zorgvuldigheid die wij betrachten toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Door ons kantoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid, volledigheid van de verstrekte, nog te verstrekken of vermelde gegevens. In geval er tekeningen en/of getallen zijn opgenomen moeten deze als indicatief –en niet als maatgevend- worden beschouwd.
 

Al onze werkzaamheden vallen onder de voorwaarden van de Vereniging Bemiddeling Onroerend goed, VBO. Deze voorwaarden worden door ons graag ter inzage verstrekt.
 

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.


Copyright Staetenhof Makelaars 2003-2020. Alle rechten voorbehouden

bottom of page