top of page

STAETENHOF MAKELAARS: GESPECIALISEERDE AANKOOP MAKELAARS
 

De aankoop van een woning is een ingrijpende en spannende bezigheid, met grote gevolgen. Om ervoor te zorgen dat u zich alleen maar hoeft bezig te houden met de leuke kanten van het kopen van een woning en zich kunt richten op de woonsfeer, de indeling, inrichting en dergelijke, verdient het aanbeveling om voor de zakelijke en juridische kant (prijs en waardering, bouwkundige zaken, onderhandelingen, koopcontract, opleveringsinspectie en dergelijke) gebruik te maken van de expertise van Staetenhof Makelaars & Taxateurs.

 

Wij hebben ons gespecialiseerd in de waardering/taxaties en aankoopbemiddeling van onroerende zaken en hebben een jarenlange ervaring met het aankopen van woningen en treedt totaal onafhankelijk en exclusief voor u als aankopende partij op.


Opname en onderzoek

Wij beginnen met de opname en zorgen voor een deskundige waardebepaling van de woning die u wilt kopen (aankooptaxatie, aankoopadvies). Hierbij maken wij o.a. gebruik van onze archieven en databanken en doen wij uitvoerig onderzoek. Inclusief o.a. een check van het bestemmingsplan en de gemeentelijke archieven, kadastrale recherche, uitgebreide milieurecherche (i.v.m. mogelijke asbest- en /of bodemverontreiniging), akten- en erfdienstbaarhedenonderzoek. Daarnaast letten wij vanzelfsprekend op de bouwkundige aspecten, zijn wij alert op eventuele bouwkundige gebreken en geven wij u een prognose van de eventuele verbeterings- of verbouwingskosten waar u voor komt te staan.


Onderhandelen en kopen: het makelen

Vervolgens zullen wij voor u in onderhandeling treden met de verkoper of verkopende makelaar om de koopovereenkomst tot stand te brengen, waarbij we rekening houden met alle facetten (prijs, ontbindende voorwaarden, opleveringstermijn, roerende zaken, juridische bepalingen, etc) die hierbij een rol spelen. Met onze onderhandelingsvaardigheid en ervaring gaan wij vervolgens aan de slag om de koop te sluiten en partijen proberen bij elkaar te brengen, waarbij wij vanzelfsprekend trachten voor u de meest gunstige prijs in de markt te bewerkstelligen.


Koopovereenkomst en administratieve afhandeling

Voorts is het voor u als koper van groot belang dat alle voorwaarden die met de verkoper worden overeengekomen juridisch goed worden vastgelegd in een koopakte. Ook hier zorgen wij voor en/of houden hier toezicht op. Wij begeleiden u daarom bij de ondertekening van de koopakte en de verwerking daarvan richting verkoper en notaris. Het vervolg (deadlines, data, aanvragen e.d.) en alle verder af te handelen zaken worden door ons nauwlettend gevolgd.


Oplevering en eigendomsoverdracht

Voorts wordt u door ons deskundig begeleid bij de oplevering van de woning. Daarom staan wij u bij ten tijde van de eindinspectie (oftewel "het afschouwen") op de dag van de feitelijke levering -waarbij wij zo nodig zorgen voor de opmaak van een zogenaamde sleutelovereenkomst- en/of op de dag van de notariële eigendomsoverdracht en maken daarbij een schouwrapport op. Bij eventuele geconstateerde problemen of gebreken zorgen wij voor een adequate oplossing, bijvoorbeeld door het (laten) opmaken van een depotakte. Vanzelfsprekend zijn wij met u ook aanwezig bij de ondertekening van de akte van levering en de sleuteloverdracht bij de notaris om het geheel feestelijk af te ronden.


Heeft u een interessante woning te koop zien staan en u wilt gebruik maken van onze diensten (aankoopadvies van uw eigen aankoopmakelaar, nwwi aankoop taxatie)? Bel dan met Staetenhof Makelaars & Taxateurs via telefoonnummer 072 511 41 41 of vul ons contactformulier in.

 

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

bottom of page